TR | ENG | FR | RU

Laboratuvar Hizmetleri

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Her yıl değişen buğday kalitesine bağlı olarak buğday ve undaki eksiklikleri tespit etmek için mevcut laboratuarlarımızda fiziksel, kimyasal, reolojik ve mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.

Yapılan analizler

Nem tayini
Hektolitre
Yabancı madde
Yaş gluten
Gluten İndex
Sedimantasyon
Gecikmeli sedimantasyon
Düşme Sayısı FN (enzim aktivitesi)
FFN ( Fungal enzim aktivitesi)
Kül Tayini
Granülizasyon tayini
Zedelenmiş Nisasta
Farinograf
Extensograf
Mikrobiyolojik analizler
Uygulama laboratuarı